AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Göztaşı ve Kireç ile Bordo Bulamacı Hazırlamasına Son!
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : % 20 Metalik Bakıra eşdeğer Bordauex Mixture
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral > 4000 mg / kg
Ambalaj : 800 g, 4 kg, 10 kg

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Zeytin
Halkalı Leke Hastalığı
(Spilocaea oleagina
Cycloconium oleaginum)
1.ilaçlama     1500 g/100 l su
2.ilaçlama     1000 g/100 l su
 
 
14 gün
Bağ
Mildiyö
(Plasmopara viticola)
Ölü kol
(Phomopsis viticola)
1.ilaçlama       700 g/100 l su
2.ilaçlama     1000 g/100 l su
3.ilaçlama     1300 g/100 l su
(Yaz ilaçlaması) 500 gr
(Kış ilaçlaması) 3500 gr
14 gün
Şeftali
Yaprak Kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
1500 g
 
14 gün
Domates
Mildiyö
(Phytophthora infestans)
600 g
 
14 gün
Elma
Kara Leke
(Venturia inaequalis)
1500 g
 
14 gün
Kayısı
Yaprak Delen 
(Coryneum beijerinckii)        
1250 g (dormant dönem)
 625 g (Normal Dönem)
14 gün
 
İlacın Uygulamaya Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama, günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama olarak ve rüzgârsız havalarda yapılmalıdır. Yer aletlerinde yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır.
 
İlacın Kullanım Şekli
Zeytin ilaçlama zamanları
Marmara Bölgesinde                               
1.ilaçlama:Ekim ayının ilk yarısında             
2.Ilaçlama: Nisan ayının ilk yarısında                
Ege Bölgesinde        
1.ilaçlama:Zeytinler sürgün vermeden önce şubat ayında
2.ilaçlama: Zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır.
Akdeniz Bölgesinde                             
1.ilaçlama: Kasım veya Aralık ayında    
2.ilaçlama: Mart ayının ilk yarısında        
3.ilaçlama: Nisan ayı ilk yarısında             
 
Bağ Mildiyöye
Sürgünler ortalama 25-30 cm boydayken ilaçlamaya başlanır 10-14 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır.
 
Bağ Ölü Kol
Kış Uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önceki dönem.
Yaz Uygulaması:
1.İlaçlama; sürgünler 2-3 cm boyda iken yapılır,           
2.ilaçlama, sürgünler 8-10 cm boyda iken yapılır,
3.ilaçlama, sürgünler 25-30 cm boydayken yapılır.
 
Domates Mildiyöye
İlaçlamayasürgünler ortalama 25-30 cm boydayken ilaçlamaya başlanır 10-14 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır.
Elma Karaleke
Çiçek gözleri kabarmak üzere iken kullanılır.
Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı
Tomurcuklar kabarmak üzere iken kullanılır.
Kayısı Yaprak Delen
1.ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra (dormant dönem)
2.ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (normal dönem)
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlar ile (insektisit, fungisit, BGD v.s.) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkanır, kan dolaşımına yardım maksadıyla Plazma ve Novadrol tatbik edilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN