AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Önceden Tarlanızı Güvenceye Alarak Daha Çok Verim Alın...
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 450 g/l Prochloraz
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 2000 mg/kg
Ambalaj : 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
 
Buğday, Arpa
Kök Boğazı Hastalıkları
(Pseudocerposporella hepotrichoides )
(Rhizoctonia cerealis)
(Fusarium culcorum)
100 ml/da
Kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devre
35 gün
Tahıl
Külleme
(Erysiphe graminis)
100 ml/da
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde
35 gün

İlacın Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Bu karışım ilaçlama aletinin yarım doldurulmuş deposuna konulur. Sonra karıştırıcısı çalıştırılırken kalan su depoya ilave edilir Bitki ilaçlanırken iyi bir kaplama yapılmalı, her taraf ilaçlanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havada yapılmalıdır.
 
İlacın Kullanma Zamanı
MERİDYEN 45 EC, koruyucu özelliği olan bir ilaç olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey ilaçlaması şeklinde kullanılmalıdır. 1. Flaş sonunda tekrar bir yüzey ilaçlaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlarken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir. Beher metrekareye 1-2 litre su kullanılmalıdır.
                                                                                                                   
Karışabilirlik Durumu
MERİDYEN 45 EC, birçok Herbisit, Fungisit ve insektisitle karıştırılarak kullanılabilse de geniş alanlara kullanmadan önce ufak parsellerde ön deneme yapılması tavsiye edilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.  Belirtilere göre tedavi uygulanır. 

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN